Volkswagen använde hemlig (stängd) kod för att luras

Läs om hur det gick till

Volkswagen använde hemlig (stängd) kod för att luras

Läs en artikel i New York Times om hur Volkswagens fusk egentligen gick till. Den hade inte varit möjlig om koden varit öppen - skriver artikelförfattaren.

“Proprietary software is an unsafe building material,” Mr. Moglen had said. “You can’t inspect it.”

OCh sen gör han jämförelsen med om en hiss inte vore möjlig att inspektera.

Läs artikeln “Volkswagen’s Diesel Fraud Makes Critic of Secret Code a Prophet” på engelska här.