Styrelsen

Föreningens styrelse består efter föreningstämma 2023 av:

Ordförande

Björn Lundell, Forskare vid Högskolan i Skövde, bjorn.lundell@his.se

Vice Ordförande

Tony Nicolaides, vice ordf, RedPill LinPro, tony.nicolaides@redpillinpro.se

Styrelsemedlemmar

Tomas Gustavsson, Keyfactor, tomas@keyfactor.se
Jonas Feist, Redbridge, jfeist@redbridge.se
Magnus Glantz, Red Hat AB, sudo@redhat.com
Mathias Lindroth, ACF Legal Intl AB, m@acf.legal
Erik Lönroth, Dwellir AB, erik.lonroth@Dwellir.se
Jonas Larsson, Frontwalker AB, jonas.larsson@frontwalker.se

Kassör

Jonas Feist, Redbridge, jfeist@redbridge.se

Suppleanter

Colin Campbell, Digitalist, colin.campbell@digitalist.se
Johan Bernhardsson,Kafit AB, johan@kafit.se 

Valberedning

Jonas Larsson, Frontwalker AB, jonas.larsson@frontwalker.se
Jonas Feist, vice ordf, Redbrigde AB, onas.feist@redbridge.se

Revisorer

Malena Wegin, Revidens Konsult AB