Open Source Sweden

Hejsan

Open Source Sweden är en branchorganisation som stöttar intressna av svenska leverantörer av öppen källkod och öppen programvara.

Här hittar du allt du vill veta om vår organisation, inklusive vad vi gör.

Open Source Sweden presenterar på DevOps Malmö

Träffa oss på Foo Café 14:e december och prata om öppenkällkod

Open Source Sweden presenterar på DevOps Malmö Open Source Swedens styrelseledamöter Mathias Lindroth och Magnus Glantz kommer att presentera på DevOps Malmös nästa meetup på Foo Café i Malmö, 14:e december, 17.30. Talarna kommer att leda dig genom alla viktiga saker du behöver veta när du startar eller kör ett projekt med öppen källkod. Vi kommer att diskutera grundläggande överväganden för framgångsrika projekt med öppen källkod, som: Projektmål och marknadspositionering Projektidentitet och varumärke Styrning Infrastruktur och finansiering Mätvärden och hållbarhet Licensiering och allt lagligt Det här är en användbar session för alla: []

Vår nya webbsida

Tekniken bakom opensourcesweden.org

Tekniken bakom vår webbsida Vi har spenderat de senaste par dagarna med att flytta vår gamla webbsida till en ny plattform. Vår webbsida och hostingplattformen är öppen-källkodsinspirerad. Sidan själv är hostad på GitLab, byggd med GitLabs Linux-drivna CI/CD och Hugo, en Static Page Generator. Hugo passar våra behov, vilket är något som är enkelt, renderar snabbt och har ett focus på privacy. Hugo generar statiska HTML-sidor, vilket är vad du ser, när du besöker sidan. []
blogg 

Open Source Sweden issues opinion regarding SOU 2021:1

Open Source Sweden has issued an opinion regarding

Open Source Sweden issues opinion regarding SOU 2021:1 Open Source Sweden has issued an opinion concerning SOU 2021:1, the so-called it- driftsutredningens delbetänkande ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering”. ( English: “Interim report on secure and cost-effective IT operations - legal basis for outsourcing”, by the IT Operations Inquiry). In the following critical statement, the association highlights how erroneous starting assumptions, a lack of perspective and ignorance surrounding open technologies have resulted in the investigation leaving out very important issues of concern to the association, which consequently results in a bill that the association cannot support. []