Open Source Sweden

Hejsan

Open Source Sweden är en branchorganisation som stöttar intressna av svenska leverantörer av öppen källkod och öppen programvara.

Här hittar du allt du vill veta om vår organisation, inklusive vad vi gör.

Open Source Sweden issues opinion regarding SOU 2021:1

Open Source Sweden has issued an opinion regarding

Open Source Sweden issues opinion regarding SOU 2021:1 Open Source Sweden has issued an opinion concerning SOU 2021:1, the so-called it- driftsutredningens delbetänkande ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering”. ( English: “Interim report on secure and cost-effective IT operations - legal basis for outsourcing”, by the IT Operations Inquiry). In the following critical statement, the association highlights how erroneous starting assumptions, a lack of perspective and ignorance surrounding open technologies have resulted in the investigation leaving out very important issues of concern to the association, which consequently results in a bill that the association cannot support. []

Linux fyller 30 år!

Öppen källkodsvärldens arbetshäst Linux fyller 30 år!

Linux fyller 30 år! I detta inlägg skriver Magnus Glantz en personlig betraktelse över Linux - som ju nu fyller 30år I och med att Linux fyller 30 år, så har funderat lite på vad som har hänt sen jag själv började använda Linux. Mina starkaste och bästa Linuxminnen handlar om nyfikenhet och envis kamp. Jag började med Linux för att jag var nyfiken. Jag ville lära mig att programmera bättre och lära mig hur internet fungerade. []

Stellungnahme – Sicherer und kostengünstiger IT-Betrieb

Die Untersuchung hat die Aufgabe, Änderungen für den zukünftigen sicheren und kostengünstigen IT-Betrieb vorzuschlagen, aber wir sehen das Risiko, dass der Vorschlag Schweden sowohl weniger sicher als auch weniger kosteneffektiv macht. Weiter lesen.

Stellungnahme – Sicherer und kostengünstiger IT-Betrieb – rechtliche Rahmenbedingungen für das Outsourcing Die Untersuchung hat die Aufgabe, Änderungen für den zukünftigen sicheren und kostengünstigen IT-Betrieb vorzuschlagen, aber wir sehen das Risiko, dass der Vorschlag Schweden sowohl weniger sicher als auch weniger kosteneffektiv macht. Weiter lesen. Stellungsnahme Der Verband Open Source Sweden veröffentlicht die vorliegende Stellungnahme zum Zwischenbericht “Sicherer und kostengünstiger IT-Betrieb – rechtliche Rahmenbedingungen für das Outsourcing” (SOU 2021: 1). []