Om föreningen

Open Source – Öppen Källkod – innebär en revolution för den globala IT-industrin. Utveckling av programvara effektiviseras, kostnadseffektiviteten ökar och systemen utvecklas bättre i nära samverkan mellan leverantörer, kunder och slutanvändare.

Också i Sverige växer Open Source rörelsen. Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige, Open Source Sweden, har bildats för att tillvarata svenska leverantörers intressen. Vad? Vi vill bidra till en gynnsam utveckling hos leverantörer och kunder för att dessa ska få ökad kostnadseffektivitet och konkurrensfördelar i sin verksamhet. Vårt syfte är att främja en väl fungerande nationell och internationell marknad för utveckling, försäljning, leverans och support av öppna programvaror och tjänster. En marknad omfattande såväl privata som offentliga organisationer.

För vem?

Öppen programvara berör allt fler segment av IT-branschen. Många företag har verksamhet som på ett eller annat sätt använder öppen programvara i sina affärsmodeller. Alla dessa kan ha ett intresse av engagemang i föreningen. Exempel där öppen programvara redan idag är en väsentlig del av erbjudandet är mjukvarubolag, systemintegratörer, konsultbolag, hårdvaru- och infrastrukturbolag, driftsbolag, utbildningsföretag.

Hur?

Arbetet inom föreningen bedrivs i enlighet med årlig verksamhetsplan som fastställs av styrelsen. Det praktiska arbetet genomförs dels genom medlemsmöten som hålls varje kvartal, dels genom olika arbetsgrupper som på frivillig basis driver olika frågor och aktiviteter.

En viktig del av föreningens verksamhet är konferenser.

Medlem?

Alla företag som har professionell verksamhet kan ansöka om medlemskap. Här på webben finns också våra stadgar och information om medlemsavgifter mm.

Välkommen med din ansökan!

Årsprotokoll