Medlemsföretag

Här finner du alla föreningens företag i alfabetisk ordning.

Digitalist

Vi är en digital partner med fokus på affärsnytta och kundupplevelse. Med innovation som drivkraft och spetskompetens inom insikter, teknik och design framtidssäkrar vi er verksamhet. Vi utvecklar och förvaltar appar, webbplatser och digitala tjänster.

Forefront Consulting

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på sex orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

imCode Partner AB

Vi fokuserar på att underlätta och möjliggöra digital delaktighet, i första hand inom offentlig sektor. Att vara delaktig, att arbeta tillsammans, skapar ömsesidig förståelse, ger bättre resultat och ett verkligt inflytande över individens situation.

Kafit AB

Kafit är litet av en doldis i branschen där vi som egenskap av underleverantör genom åren har levererat kompetens, system och hårdvara till en mängd olika stora välkända företag inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

Monator Technologies AB

We are change makers and act as catalysts helping organisations reshape how they work, learn and collaborate to better serve and engage with their customers and employees.

MSC Solutions

MSC Solutions tillhandahåller högkvalitativa IT tjänster och lösningar med tydlig kundnytta. Vi är specialister inom komplexa integrationsprojekt, Open Source, virtualisering, datasäkerhetshantering och tjänsteorienterad infrastruktur och molntjänster.

PrimeKey Solutions AB

One of the world’s leading companies for PKI solutions, PrimeKey has developed successful technologies, such as EJBCA® Enterprise, SignServer Enterprise and PrimeKey® EJBCA Appliance.

Red Hat AB

Vi är världens ledande leverantör av öppenkällkodsbaserade företagslösningar. Med världens öppenkällkodsekosystem så levererar vi högpresterande Linux, cloud, container och Kuberneteslösningar.

RedBridge AB

RedBridge vision är att förändra IT marknaden. Vår utgångspunkt är att öppna standarder och Open Source ger våra kunder större valfrihet idag och i framtiden.

Redpill Linpro AB

We help our customers to build the IT foundation for their digital transformation in the areas API & Integration, DevOps, and Cloud. As the leading Open Source service provider in the Nordics, Redpill Linpro always has a focus on openness.

Scania

Scania is a world leading provider of transport solutions with 50,000 employees in about 100 countries. Together with our partners and customers we are driving the shift towards a sustainable transport system.

South Pole AB

Based in Stockholm, South Pole has over fifteen years’ experience of delivering high performance and enterprise computing solutions to businesses across the Nordics.