Bli medlem

Skicka din ansökan enligt mall nedan via e-post till styrelsen@opensourcesweden.org. Din ansökan behandlas sedan av styrelsen. Alla företag som har professionell verksamhet kan ansöka om medlemskap.

Genom denna ansökan godkänner ni föreningens stadgar (i länk här) samt att ni ställer er bakom formuleringarna i Open Source Swedens “Mission statement (i länk här)

Aktuell avgift

(Fastslås på årsmötet)

Medlemsavgift: 500 kr / företag
Serviceavgift beräknas på antal anställda som utgör Open Source-kapacitet.
(Moms tillkommer)
 
<	6 anställda	7 500:-	9	anställda	11 500:-
 	6 anställda	8 500:-	10	anställda	12 500:-
 	7 anställda	9 500:-	11-25	anställda	17 500:-
 	8 anställda	10 500:-	>25	anställda	27 500:-

Ansökan till att bli medlem

Fyll i nedan information i din ansökan och e-posta elina@sinf.se, ämnesrad: “Medlemsansökan: Open Source Sweden”.

Undertecknat bolag ansöker härmed om medlemskap i Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige,
Open Source Sweden. Genom denna ansökan godkänner vi föreningens stadgar samt att vi ställer oss bakom
formuleringarna i Open Source Swedens "Mission statement".

Bolagets namn	
Org. nr.	
Adress	
Postnummer	
Kontaktperson	
E-post till kontaktperson	
Telefon	
Hemsida	

Antal heltidsanställda i Sverige som arbetar med Open Sourcerelaterad verksamhet.
(”Open Source-kapacitet”, vilket är avgiftsgrundande)	

Bifoga en logotyp med fixbredd 150 pixlar. Logotypen måste vara jpg, gif eller png format.

Utträdesregler

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligt anmäla detta till föreningen styrelse senast 3 månader före det årsskifte vid vilket medlemskapet avses upphöra. Återbetalning av erlagd årsavgift sker ej.