Open Source Sweden

Hejsan

Open Source Sweden är en branchorganisation som stöttar intressna av svenska leverantörer av öppen källkod och öppen programvara.

Här hittar du allt du vill veta om vår organisation, inklusive vad vi gör.

EU-studie, Open source kommer förstärka EUs ekonomi och öka den digital självständigheten

I en nyutgiven studie från EU visas hur viktig öppen utveckling är för europeisk ekonomi

EU-studie: Open source kommer förstärka EUs ekonomi och öka den digital självständigheten I en nyutgiven studie från EU, visas hur viktig öppen utveckling (Open Source) är för europeisk ekonomi. Studien visar att om bidrag till Open Sourceutveckling kunde ökas med 10% inom EU, skulle det generera 0,4-0,6% av EU:s BNP. Det motsvarar ca 1000 Miljarder SEK Mer information om studien finns här: https://openforumeurope.org/publication-of-the-european-commissions-study-on-the-impact-of-open-source/ Nedan den pressrelease som EU sänt ut. []

Medlemsmöte - Members and Products - Bring together international members of the open source associations

7:e oktober 16.00 – 19.00

Medlemsmöte: Members and Products" - Bring together international members of the open source associations 7:e oktober 16.00 – 19.00 träffar vi tyska OSB Alliance. Associations: Open Source Sweden and OSB Alliance Goal to have 5-10 member companies from each association participate. Date: October 7 Time: 16.00 - 19.00 Agenda: Each association presents two contemporary challenges they are working on Each company participating presents itself in maximum 5 minutes General discussion Two contemporary challenges that Open Source Sweden have worked on during 2021: []

Medlemsmöte rörande föreningens yttrande över SOU 2021:1

Sammanfattning här

Regeringen uppdrog 2019 åt en särskild utredning att analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses. Utredningen redovisade den 15 januari 2021 del av uppdraget genom SOU 2021:1 “Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering.” Delbetänkandet innehåller kartläggning av statliga myndigheters IT-drift, omvärldsanalys och rättsliga analyser rörande bl.a. säkerhetsskydd och informationssäkerhet, dataskydd, samt offentlighet och sekretess. Delbetänkandet föreslår ändring i lagen om offentlighet och sekretess för att möjliggöra utkontraktering till privata leverantörer. []