Open Source Sweden

Hejsan

Open Source Sweden är en branchorganisation som stöttar intressna av svenska leverantörer av öppen källkod och öppen programvara.

Här hittar du allt du vill veta om vår organisation, inklusive vad vi gör.

Medlemsmöte - Members and Products - Bring together international members of the open source associations

7:e oktober 16.00 – 19.00

Medlemsmöte: Members and Products" - Bring together international members of the open source associations 7:e oktober 16.00 – 19.00 träffar vi tyska OSB Alliance. Associations: Open Source Sweden and OSB Alliance Goal to have 5-10 member companies from each association participate. Date: October 7 Time: 16.00 - 19.00 Agenda: Each association presents two contemporary challenges they are working on Each company participating presents itself in maximum 5 minutes General discussion Two contemporary challenges that Open Source Sweden have worked on during 2021: []

Medlemsmöte rörande föreningens yttrande över SOU 2021:1

Sammanfattning här

Regeringen uppdrog 2019 åt en särskild utredning att analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses. Utredningen redovisade den 15 januari 2021 del av uppdraget genom SOU 2021:1 “Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering.” Delbetänkandet innehåller kartläggning av statliga myndigheters IT-drift, omvärldsanalys och rättsliga analyser rörande bl.a. säkerhetsskydd och informationssäkerhet, dataskydd, samt offentlighet och sekretess. Delbetänkandet föreslår ändring i lagen om offentlighet och sekretess för att möjliggöra utkontraktering till privata leverantörer. []

(EU) När är en standard öppen

Intressant artikel om öppna standarder

EU: A standard is open when implemented in open source A public sector organisation should only refer to a software or file format standard if the standard has been implemented in a sustainable open source software implementation. Without such implementation there is significant risk for the organisation, recommends Björn Lundell after a review of public administration’s policies. Lundell is a researcher at the University of Skövde in Sweden. Läs mer här: https://joinup. []