Slipp Skatteverket

Genom att använda sig av standardiserad teknik och öppen programvara har skattemyndigheten i Sverige skapat ett system som gör att medborgare kan undvika all fysisk kontakt med myndigheten.

Slipp Skatteverket - Myndighetskontakt utan att lämna hemmet

Genom att använda sig av standardiserad teknik och öppen programvara har skattemyndigheten i Sverige skapat ett system som gör att medborgare kan undvika all fysisk kontakt med myndigheten.

Systemet som bygger på öppna standarder, och med öppen programvara i botten, används av miljontals användare för att hantera all kommunikation med skattemyndigheten helt elektroniskt, från bekvämligheten hemma i soffan.

Elektroniskt identifiering

Genom att skaffa sig ett elektroniskt id, i form av ett standardiserat så kallat certifikat utgivet av öppen programvara, kan svenskar hantera sin deklaration och övrig kommunikation med skatteverket helt elektroniskt. Identifieringen är så tillförlitlig att ingen fysisk kontakt med myndigheten behövs utan både medborgare och myndighet kan känna sig trygga med säkerheten i systemet.

Standardiserad och öppen teknik

Sverige har idag ett av de mest välanvända systemen för elektronisk identifiering i Europa och BankID, som i bakgrunden använder sig av öppen programvara, har nu funnits i många år. Varje inloggning och elektronisk signatur verifieras automatiskt mot Bankgirots servrar enligt de öppna standarder som skapats internationellt. BankID är idag ett föredöme i europa och världen och ett av de mest välanvända och populära systemen för elektronisk identifiering.

Robust med öppen programvara

Sedan övergången till öppen programvara för ett antal år sedan har användningen ökar kraftigt och svenskar har idag blivit bortskämda med ett system som alltid fungerar. Att det fungerar så bra är dock ingen självklarhet och en fördel med den öppna programvaran som används är att inlåsningseffekten är minimal.

Detta innebär att den elektroniska identifieringen kan fungera långsiktigt och inte är beroende av att en specifik leverantör för att leverera programvaran. Detta borgar för att myndigheterna kan bygga robusta och trygga system som fungerar under många år.

Snöbollseffekter

Tack vare den robusta tekniken, som fungerat klanderfritt under flera år, accepterar idag de flesta myndigheter elektronisk identifiering. Ett flertal banker, går även över till att använda elektronisk identifiering istället för sina gamla proprietaära lösningar.

Bifogad länk: https://www.primekey.se