Microsoft erkänner brott mot GPL

GPL kod i Windows 7-verktyg