50 procent använder Open Source

Studie från Gartner

50% använder Open Source

I en studie från Gartner visar det sig att mer än 50% av de tillfrågade organisationerna har en Öppen Källkodsstrategi som en del av deras IT -strategi. 1/3 hänvisade till fördelar med flexibilitet, ökad innovation, kortare utvecklingstider och snabbare upphandlingsprocesser, som en orsak till att använda Öppen Källkod.

Källa: Executive Report 17/2 2011 (IDG)