Planerat medlemsmöte 2021-05-04 om öppen källkod och anställningsavtal

Diskussion om anställningsavtal diskriminerar mot öppen källkod

Planerat medlemsmöte 2021-05-04 om öppen källkod och anställningsavtal

Datum

2021-05-04

Agenda

Agenda:

En sak
en till sak
En sista sak