Open Source Sweden applåderar E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden är en bra statlig myndighet

Open Source Sweden applåderar E-legitimationsnämnden

Open Source Sweden noterar med glädje öppenheten i det arbete som utförs av E-legitimationsnämnden E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet som samordnar frågor kring e-legitimeting och e-underskrifter i Sverige och internationellt. Nämnden har under en tid drivit utvecklingen kring en federation för svenska e-legitimationer, och även det arbete som måste göras för att koppla ihop e-legitimationer inom EU enligt eIDAS-förordningen.

Open Source Sweden ser med glädje att E-legitimationsnämnen i sitt arbete använder principer som föreningen arbetar med som kärnvärden; öppna standarder och open source. Dessa värden ser föreningen som centrala för att bygga upp långsiktigt hållbara e-tjänster som kommer alla medborgare till gagn utan att bygga in oänskade inlåsningseffekter. Det är glädjande att se att

E-legitimationsnämnden använder öppna standarder, enligt EIF version 1.0, såsom SAML och Oasis DSS. Standarder som är fria att ta del av, och som fritt kan implementeras av alla mjukvaratillverkare, inklusive open source. De specifikationer E-legitimationsnämnden själva tar fram är även de fritt tillgängliga. Den mjukvara som E-legitimationsnämnden utvecklar, eller låter utveckla, publiseras som open source under en OSI-godkänd open source license, Apache v2. Dessa punkter tillsammans gör att E-legitimationsnämnden i detta fall uppfyller ett av föreningens långsiktiga mål, att offentligt finansierad progamvara skall göras fritt tillgänglig.

Tomas Gustavsson för Styrelsen för Open Source Sweden