Open Source Sweden på Almedalen 2012

Almedalsveckan 2012

Open Source Sweden på Almedalen 2012

Under Almedalsveckan 2012 kommer Open Source Sweden att genomföra ett seminarium om Öppen Källkod och offentlig sektor under torsdagen den 5/7 2012 kl: 13:00 - 14:3, plats: Björkanderska Magasinet. Nedanstående innehåll är preliminärt:

Öppenhet och transparens som begrepp - framsteg och motstånd inom IT för offentlig sektor

Medverkande Göran Westerlund, IT-chef i Alingsås kommun, ordförande i KIVOS Björn Lundell, Bitr Professor, Högskolan i Skövde Hillar Loor, vice ordf OSS, moderator

Sammanfattning

Öppna standarder och öppen källkod inom offentlig sektor kan ge stora vinster vad gäller utvecklingshastighet och kostnader. Seminariet ger exempel från Sveriges kommuner och visar resultat inom aktuell forskning om bla IT-användning inom Sveriges gymnasie- och grundskolor.

Beskrivning

Med öppen programvara och öppna standarder stimuleras innovation och utveckling av ny kunskap, samtidigt som organisationer kan undvika olika former av inlåsning som hindrar kompetensutvecklingen. Detta seminarium behandlar hur öppen programvara och öppna standarder används i olika sammanhang.

Seminariet har 2 huvudpunkter:

Användning av Open Source inom kommuners verksamhet (Göran Westerlund)

Resultat från aktuell forskning som undersökt IT-användning i Sveriges gymnasie- och grundskolor (Björn Lundell)

Länk till Almedalskalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11508