OSS ökar kontaktytorna

Blogginlägg av Hillar Loor

OSS ökar kontaktytorna

Alla åsikter i denna blogg är bloggarens personliga.

Föreningen har haft årsmöte. Och vi kan konstatera att aktiviteten och kontaktytorna utåt ökar. Under senare hälften av 2011 tittade styrelsen på vad som skull gagna våra medlemmar mest. Vi kom fram till att vi behöver synas i ett antal sammanhang.

Inte minst offentlig sektor har ett antal projekt där öppen källkod och öppna standarder är väsentliga delar. Därför har vi valt att hitta en samverkan med andra parter.

Den 25-26 april har Sambruk sin vårkonferens. Representanter för styrelsen och några medlemmar kommer att vara med bidra med våra erfarenheter. En god samverkan mellan leverantörer och uppdragsgivare är en förutsättning för att det ofta iterativa arbetet, som ingår i öppenkällkodstänkandet, ska fungera.

Vi är glada att Sambruk som representerar ca 90 kommuner, har bjudit in oss.

Den 4 maj 2012 genomför vi ett seminarium tillsammans med SKL och eDelegationen. Seminariet handlar om upphandling, ett ämne som ofta återkommer i våra medlemmars diskussioner och tankar.

Vi funderar just nu också på om det inte vore bra att synas igen under Almedalsveckan i sommar? Om någonstans, är det väl där som en politisk diskussion om Öppen Källkods fördelar ska föras?

Våren är på väg - också för Öppen Källkod! Glad Påsk!

Hillar Loor

blogg