Vad är OpenStack? Sex skäl att gilla det

NASA och Rackspace var de som startade open source-projektet OpenStack 2010.

Vad är OpenStack? Sex skäl att gilla det

NASA och Rackspace var de som startade open source-projektet OpenStack 2010.

Enkelt uttryckt är OpenStack nästa generations operativsystem för moln och ett tillhörande community. Detta community består av företag, organisationer och individer som utvecklar mjukvara för eller på andra sätt stödjer OpenStack.

Ett problem

OpenStacks historia tar sin början i ett problem. Servrar och lagring användes inte på ett optimalt sätt och många företag gillade inte den tid och kostnad som krävdes för att hantera fysiska servrar.

Att lägga på RAM, större diskar och CPU:er är ett krävande jobb. Virtualiseringen som följde innebar att det lades till en hypervisor. Detta gjorde det möjligt att virtualisera servrar.

Efter en tid blev detta också något som uppfattades som tidskrävande eftersom systemadministratören behövde lägga till olika hypervisors och virtuella servrar från olika leverantörer.

Det blev svårare och svårare att hålla koll på allt. Förändringen kom när systemadministratörer fick möjligheten att hantera fysiska servrar på ett virtuellt sätt genom en dedikerad programvara.

Men utvecklare och användare var fortsatt frustrerade eftersom de inte kunde finfördela åtgärder och inte kunde få vad de behövde inom rimlig tidsram.

Lösningen

OpenStack är nästa lager som läggs ovanpå de redan virtualiserade servrarna och hypervisors.

De olika delarna av infrastrukturen görs åtkomliga genom OpenStack, som fungerar som ett operativsystem för hela IT-infrastrukturen och man kommer åt olika typer av hypervisors: VMWare, KVM, Xen och Hyper V till exempel. Allt är nåbart för användaren genom programmet.

Detta skapar en möjlighet att hantera IT-miljön istället för att behöva beställa infrastruktur från en IT-arkitekt.

OpenStack låter användaren få åtkomst genom en enhetlig dashboard. Det fysiska servrarna är fortfarande kvar. Det är tillgängligheten och hanteringen som är simplifierad.

Resultatet är att teknikerna och utvecklaren har tagit ett steg ifrån varandra och utvecklaren till större del blir en systemadministratör.

  • Vill du ha OpenStack?

  • Vill du virtualisera och skala din IT infrastruktur? Om du fortfarande överväger om du ska virtualisera är kanske OpenStack inte rätt för dig i nuläget. Du kanske helt enkelt inte behöver skala upp.

  • Vill du automatisera repetitiva sysslor när du sätter upp ny infrastruktur? Då är nog OpenStack intressant.

  • Vill du minimera kommunikationsproblem mellan dina team? När utvecklare och programmerare lämnar över en “order” involveras fler människor i processen, vilket kan leda till komplikationer.

  • Vill du ha mer kontroll i en enhetlig dashboard? Ja, det vill du. För att hantera din IT-infrastruktur, använd OpenStack. För att övervaka din IT-infrastruktur, använd OP5 Monitor.

  • Gillar du öppen källkod? Vi tror att du gör det. Du kan stödja dig på och bidra till communityt, göra det själv, anpassa och integrera med öppna API:er.

  • Vill du ha unik flexibilitet? Vissa vill bygga något unikt och andra vill vara den som har den exakta konfigurationen som de har. Det betyder att ditt team behöver ha en bättre förståelse för den infrastruktur ni byggt upp och kunna hantera och övervaka IT-miljön på ett kompetent sätt. Du har full uppbackning från väldokumenterade API:er från Openstack. Bra grejer.

“Infrastructure as code” och Openstack är framtiden. En framtid som innefattar OP5 Monitor. Detta är anledningen till att OP5 har blivit Corporate Sponsor Openstack och organiserade OpenStack Days Nordic 2016 i Stockholm samt kommer vara värd för OpenStack Days Nordic 2017 i Köpenhamn tillsammans med CityNetwork och Ericsson.

Bifogad länk: Länk till OP5: https://www.op5.se