Videosändningar från Internetdagarna 2017

Open Source Swedens spår under internetdagarna

Öppna teknologier digitaliserar offentlig sektor (UTSÅLT)

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, i offentlig sektor och som nation. När all digital innovation idag helt eller delvis bygger på öppna teknologier betyder det att offentlig sektor måste hänga med.

I EU och USA har offentlig sektor kommit långt att utnyttja möjligheten med öppna teknologier. Där ser man resultat med kostnadsbesparingar, standardisering och snabbare innovation.

Men vad händer egentligen i Sverige och vårt närområde? Ta del av vad som händer genom att lyssna på myndigheter som på ett strategiskt sätt utnyttjar öppna teknologier i sitt arbete med att göra Sverige ledande på digitalisering.

Sändningen från Open Source Swedens spår kan du se här: https://internetdagarna.se/program/oppna-teknologier-digitaliserar-offentlig-sektor/