Varför så slapp inställning för licenshantering av programvaror?

Den som har det yttersta ansvaret i en organisation för licenser är faktiskt VD eller generaldirektör.

Varför så slapp inställning för licenshantering av programvaror?

Den som har det yttersta ansvaret i en organisation för licenser är faktiskt VD eller generaldirektör.

Med all säkerhet känner de inte till begreppet programvarulicenser eller sitt ansvar. Om de känner till begreppet så kittlar inte området särskilt mycket. Möjligtvis lyssnar de när ekonomidirektören kallar till möte för att diskutera ett bekymmersamt läge. Organisationen har överutnyttjat programvarulicenser, vilket resulterat i en fet faktura. Både CIO och IT-direktören borde veta bättre eftersom ämnet är återkommande inslag på olika konferenser som bland annat Gartner genomför. De är medvetna om att det existerar något som heter licenser med möjligheter och begränsningar, men de har inga detaljkunskaper. Det vill man inte ha något ansvar för. Det man vet är att licenser är väldigt dyrt och som kund blir man lurad. Så varför fördjupa sig i ämnet när leverantörerna ändrar konstant licensmodeller och villkor, så det är inget man prioriterar. Men vem är då ansvarig? Ofta finns det ingen och man chansar och hoppas att man inte blir upptäckt. Men varför inte påbörja resan att använda produkter med helt andra villkor som både sänker kostnaderna och har mindre komplicerade licensmodeller. Öppen programvara är en möjlig väg att gå för att undvika feta fakturor.

Skapa möjligheter i din organisation för att byta inriktning till mer öppen programvara.

Var börjar man? Ta reda på vilka programvaruleverantörer som har högsta fakturabeloppen. Hur är dessa produkter licensierade? Läs igenom avtalsvillkoren och det unika licensavtalet som gäller er organisation. Det finns många olika sätt att licensiera en programvara på. Det kan vara per anställd, per dator, per core, per virtuell maskin, per maskin etc. Jämför därefter hur programvaran används i er organisation och bedöm om användandet överensstämmer med licensavtalet. Det krävs lite intervjuer och några möten med IT-avdelning och applikationsägare, så kan man få fram en bra bild av situationen. Har man rätt licensnivå eller finns det en diskrepans mot existerande licensavtalet. Nu har man ett nuläge, men vad händer om man ökar trycket på IT-miljön så att man tvingas öka kapaciteten eller bara en enkel uppgradering till en ny generation av servrar. Hur mycket kapacitet täcker våra licensavtal innan nya inköps krävs och vad kommer det att kosta? Finns det alternativ programvara? Det är mycket att tänka på. Vi hjälper dig att bena ut teknik, begrepp och räkna på bästa alternativ.

Bifogad länk: www.redbridge.se