Varför använda Open Source?

5 skäl att använda open source - och lite mer

Varför använda Open Source?

5 skäl att använda open source - och lite mer ! Hela den nedanstående texten har vi hämtat från IDG, för vi tyckte det var exakt det vår verksamhet handlar om!

Undvik teknikinlåsning

Ett mantra inom open source är att slutanvändaren ska slippa teknikinlåsning. För en företagsunik produkt finns det ofta slutna komponenter som endast företaget själva kan uppdatera med till exempel buggfixar. De skeppas som uppdateringar. Med en open source-produkt är all kod öppen och kan modifieras av de egna utvecklarna om det behövs.

Flexibla produkter

Populära produkter drar till sig många utvecklare som tillsammans bygger en bred funktionsbas för många tillämpningar. Det banar väg för unika funktioner som exempelvis integrationer mot Facebook och Twitter som tillval.

Ihärdiga utvecklare

Det finns en korrelation mellan kvaliteten på en produkt och glädjen som en utvecklare känner under produktionen. Många open source-utvecklare är stolta över sina bidrag vilket resulterar i hög kvalitet.

Låg kostnad

Open source-produkter är inte nödvändigtvis gratis, men ofta är det så och det gör det lätt att komma igång. Licensmodellerna innebär ofta att du måste göra dina tillämpningar av en produkt tillgängliga som open source.

Snabb support

Open source-produkter är inte knutna till ett servicetelefonnummer hos en leverantör. Istället samarbetar massor av utvecklare i diskussionsforum över hela världen. Support för buggar eller funktionsönskemål är det ofta någon som lyssnar till och försöker åtgärda för populära produkter.

Vilken typ av företag eller organisation arbetar du för?

Internetstartup Era investerare kommer att jubla om ni använder open source produkter. Om ni inte väljer open source finns det säkert stor chans att era tänkte investerar hoppas av. Med open source produkter får ni tillgång ett väldigt stort utbud av produkter och ni kommer snabbt igång. Open Source har stor spridning och skalar väldigt bra. Företag som Facebook, Amazon, Bwin, Spotify, Klarna användare open source produkter.

Företag

Användning av open source produkter är idag en mycket viktig komponent för att vara konkurrenskraftig mot omvärlden. Det kommer att sänka era IT-kostnader och minska inlåsningen till era leverantörer.

Programvarutvecklingsföretag

Mycket låg instegströskel för att utveckla robust programvara för olika typer av tillämpningar.

Kommun

Kommuner har under mycket lång tid låst in sig in Microsofts och Oracles produkter. Med nya områden som webbplatser, bibliotekssystem, e-learingssystems så finns produkter som är open source baserade.

Ramavtal

http://avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom1/Programvaror-och-licenser/Oppna-programvaror-2010/

Landsting

Landsting har under mycket lång tid låst in sig in Microsofts, Citrix och Oracles produkter.

Ramavtal

http://avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom1/Programvaror-och-licenser/Oppna-programvaror-2010/

Myndighet

Större myndigheter som har egen systemutveckling använder mer och mer open source produkter i sin produktion.

Ramavtal http://avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom1/Programvaror-och-licenser/Oppna-programvaror-2010/