Rapport om inlåsningseffekter vid offentlig upphandling

Ny rapport ute

Rapport om inlåsningseffekter vid offentlig upphandling

Konkurrensverket har gett jur dr Richard Wessman i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersöka varför det vid upphandling av IT system ofta åberopas att endast ett visst företag kan leverera upphandlingsföremålet, vilket gör att upphandlingen inte kan konkurrensutsättas. Läs rapporten här!

Ur rapportens förord:

“I Konkurrensverkets uppdrag ingår att främja forskning på konkurrens och upphandlingsområdet.

Konkurrensverket har gett jur dr Richard Wessman i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersöka varför det vid upphandling av IT system ofta åberopas att endast ett visst företag kan leverera upphandlingsföremålet, vilket gör att upphandlingen inte kan konkurrensutsättas.

Till projektet har knutits en referensgrupp som har bestått av Björn Lundell (Högskolan i Skövde), Daniel Melin (Kammarkollegiet), Niklas Fyhr (Almega).

Från Konkurrensverket har Henrik Grönberg, Mathias Lassinantti Jansson, Staffan Martinsson, och Joakim Wallenklint deltagit.

Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Stockholm, mars 2013 Dan Sjöblom Generaldirektör”