Öppna Standarder i Storbrittanien

Nu har UK Gov släppt den länge efterfrågade rapporten om öppna standarder

Öppna Standarder i Storbrittanien

Nu har UK Gov släppt den länge efterfrågade rapporten om öppna standarder:

http://www.cabinetoffice.gov.uk/news/government-bodies-must-comply-open-standards-principles

Här är ett viktigt dokument: http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/Open-Standards-Principles-FINAL.pdf

Se sidan 26-27 i detta dokument där det finns en definition av öppna standarder och speciellt denna del är intressant: “Rights essential to implementation of the standard, and for interfacing with other implementations which have adopted that same standard, are licensed on a royalty free basis that is compatible with both open source [defined as OSI approved, KG], and proprietary licensed solutions. These rights should be irrevocable unless there is a breach of license conditions.”

Mitt initiala intryck (utan att ha hunnit analysera detta närmare) är ändå att detta ser ganska bra ut… Här är en underliggande rapport för dagens förslag som baseras på en review av de ursprungliga hundratals reviewkommentarerna (och möten där detta diskuterats) samt synpunkter på två olika utkast av denna rapport:

http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/Review-of-the-Evidence_CIPPM.pdf

Här finns en sammanfattning från BBC: http://www.bbc.co.uk/news/technology-20178175

Björn ­Lundell­