Bli medlem

Fyll i blanketten nedan för att bli medlem. Din ansökan behandlas sedan av styrelsen. Alla företag som har professionell verksamhet kan ansöka om medlemskap.

Genom denna ansökan godkänner vi föreningens stadgar (i länk här) samt att vi ställer oss bakom formuleringarna i Open Source Swedens "Mission statement (i länk här)

Aktuell avgift 

(fastslås på årsmötet)
Medlemsavgift: 500 kr / företag

Serviceavgift beräknas på antal anställda som utgör Open Source-kapacitet.
(Moms tillkommer)
 
< 6 anställda 7 500:- 9 anställda 11 500:-
  6 anställda 8 500:- 10 anställda 12 500:-
  7 anställda 9 500:- 11-25 anställda 17 500:-
  8 anställda 10 500:- >25 anställda 27 500:-

Utträdesregler

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligt anmäla detta till föreningen styrelse senast 3 månader före det årsskifte vid vilket medlemskapet avses upphöra. Återbetalning av erlagd årsavgift sker ej.

Medlemsansökan

Undertecknat bolag ansöker härmed om medlemskap i Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige, Open Source Sweden. Genom denna ansökan godkänner vi föreningens stadgar samt att vi ställer oss bakom formuleringarna i Open Source Swedens "Mission statement"
Bolagets namn
Org. nr.
Adress
Postnummer
Kontaktperson
E-post till kontaktperson
Telefon
Hemsida
Antal heltidsanställda i Sverige som arbetar med Open Sourcerelaterad verksamhet. (”Open Source-kapacitet”, vilket är avgiftsgrundande)
Antal
Ladda upp en logotyp med fixbredd 150 pixlar. Logotypen måste vara jpg eller gif format.
Logotyp
Ansökan behandlas av OSS:s styrelse. Den ansökande parten förbinder sig att iakttaga föreningens stadgar samt att vid anfordran styrka ovan redovisade uppgifter. Parten tillåter Open Source Sweden att publicera ovanstående uppgifter på föreningens webbplats tillsammans med bolagets logotyp, samt att använda bolagets logotyp i presentationer av föreningen.
Vad är det för veckodag idag? (SPAM-kontrollfråga)*

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Fleminggatan 7, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Elina Wikström
E-post: elina.wikstrom@sinf.se
Telefon: 0708-56 99 53