Kontakt

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige
Open Source Sweden

Organisationsnummer: 802436-9616

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Fleminggatan 7, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Elina Wikström, Branschutvecklare

Webb: www.opensourcesweden.org
E-post: bransch@sinf.se

Info-telefon: 0708-56 99 53

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Fleminggatan 7, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Elina Wikström
E-post: elina.wikstrom@sinf.se
Telefon: 0708-56 99 53