Artiklar/Pressinfo

Många företag diskriminerar fortfarande Open Source Stellungsnahme - Sicherer und kostengünstiger IT-Betrieb – rechtliche Rahmenbedingungen für das Outsourcing ”Öppen källkod är nyckeln för Europa i nästa digitaliseringsvåg” Remissvar till IT-driftsutredningen EU-studie: Open source kommer förstärka EUs ekonomi och öka den digital självständigheten Linux fyller 30 år! Yttrande över delbetänkandet Säker och kostnads- effektiv it-drift Open Source Sweden applåderar E-legitimationsnämnden Videosändning från internetdagarna 2017 Bitcraze skapar unikt positioneringssystem för minidrönare med öppen programvara Computer Sweden: Digitaliseringsministern - Så ska Sverige göra comeback som it-nation ComputerSweden: Därför omfamnar svenska industriföretag öppen källkod Mehmet Kaplan, IT-minister: Öppen Källkod och öppna standarder är det självklara valet! VW använde hemlig (stängd) kod för att luras Varför använda Open Source? En studie om forks (Lundell) Rapport om inlåsningseffeklter. IBM går Openstack Öppna Standarder i Storbrittanien Microsoft lobbar för att begränsa öppen standard Open Source Sweden på Almedalen 2012 Vad är en öppen standard? säger ISO Intressant analys om upphandling "the OFE Monitoring Report" Open Standards: Open Opportunities Flexibility and efficiency in Government IT EU: När är en standard öppen Kommentar om Open Source och TCO Hur ser det ut i offentlig Sverige? 50% använder Open Source (Gartner) OSS i IT-Standardiseringsrådet Dags att lägga ner Internet Explorer? (IDG artikel) OSS guidelines (PDF, 732.6 kB) Artikel från EU om Rikspolisstyrelen i Sverige Microsoft medger brott mot GPL i källkod i Windows 7 (extern länk) Om öppenhet i Europa - Computerworld (blogg på engelska) (IDG) Vita huset byter plattform till Open Source (IDG:) Regeringens rapport om öppen källkod sågas av Microsoft [länk] eDelegationen IDG.se artikel om eDelegationen [länk]

Open Source Sweden applåderar E-legitimationsnämnden

Open Source Sweden noterar med glädje öppenheten i det arbete som utförs av E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet som samordnar frågor kring e-legitimeting och e-underskrifter i Sverige och internationellt. Nämnden har under en tid drivit utvecklingen kring en federation för svenska e-legitimationer, och även det arbete som måste göras för att koppla ihop e-legitimationer inom EU enligt eIDAS-förordningen.

Open Source Sweden ser med glädje att E-legitimationsnämnen i sitt arbete använder principer som föreningen arbetar med som kärnvärden; öppna standarder och open source. Dessa värden ser föreningen som centrala för att bygga upp långsiktigt hållbara e-tjänster som kommer alla medborgare till gagn utan att bygga in oänskade inlåsningseffekter.
Det är glädjande att se att

  • E-legitimationsnämnden använder öppna standarder, enligt EIF version 1.0, såsom SAML och Oasis DSS. Standarder som är fria att ta del av, och som fritt kan implementeras av alla mjukvaratillverkare, inklusive open source.
  • De specifikationer E-legitimationsnämnden själva tar fram är även de fritt tillgängliga.
  • Den mjukvara som E-legitimationsnämnden utvecklar, eller låter utveckla, publiseras som open source under en OSI-godkänd open source license, Apache v2.

Dessa punkter tillsammans gör att E-legitimationsnämnden i detta fall uppfyller ett av föreningens långsiktiga mål, att offentligt finansierad progamvara skall göras fritt tillgänglig.

 
Tomas Gustavsson
för Styrelsen för Open Source Sweden

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Fleminggatan 7, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Elina Wikström
E-post: elina.wikstrom@sinf.se
Telefon: 0708-56 99 53