Artiklar/Pressinfo

Många företag diskriminerar fortfarande Open Source Stellungsnahme - Sicherer und kostengünstiger IT-Betrieb – rechtliche Rahmenbedingungen für das Outsourcing ”Öppen källkod är nyckeln för Europa i nästa digitaliseringsvåg” Remissvar till IT-driftsutredningen EU-studie: Open source kommer förstärka EUs ekonomi och öka den digital självständigheten Linux fyller 30 år! Yttrande över delbetänkandet Säker och kostnads- effektiv it-drift Open Source Sweden applåderar E-legitimationsnämnden Videosändning från internetdagarna 2017 Bitcraze skapar unikt positioneringssystem för minidrönare med öppen programvara Computer Sweden: Digitaliseringsministern - Så ska Sverige göra comeback som it-nation ComputerSweden: Därför omfamnar svenska industriföretag öppen källkod Mehmet Kaplan, IT-minister: Öppen Källkod och öppna standarder är det självklara valet! VW använde hemlig (stängd) kod för att luras Varför använda Open Source? En studie om forks (Lundell) Rapport om inlåsningseffeklter. IBM går Openstack Öppna Standarder i Storbrittanien Microsoft lobbar för att begränsa öppen standard Open Source Sweden på Almedalen 2012 Vad är en öppen standard? säger ISO Intressant analys om upphandling "the OFE Monitoring Report" Open Standards: Open Opportunities Flexibility and efficiency in Government IT EU: När är en standard öppen Kommentar om Open Source och TCO Hur ser det ut i offentlig Sverige? 50% använder Open Source (Gartner) OSS i IT-Standardiseringsrådet Dags att lägga ner Internet Explorer? (IDG artikel) OSS guidelines (PDF, 732.6 kB) Artikel från EU om Rikspolisstyrelen i Sverige Microsoft medger brott mot GPL i källkod i Windows 7 (extern länk) Om öppenhet i Europa - Computerworld (blogg på engelska) (IDG) Vita huset byter plattform till Open Source (IDG:) Regeringens rapport om öppen källkod sågas av Microsoft [länk] eDelegationen IDG.se artikel om eDelegationen [länk]

Rapport om inlåsningseffekter vid offentlig upphandling

Konkurrensverket har gett jur dr Richard Wessman i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersöka varför det vid upphandling av IT system ofta åberopas att endast ett visst företag kan leverera upphandlingsföremålet, vilket gör att upphandlingen inte kan konkurrensutsättas.

 


Läs rapporten här! 

­Ur rapportens förord:

"I Konkurrensverkets uppdrag ingår att främja forskning på konkurrens och upphandlingsområdet.

Konkurrensverket har gett jur dr Richard Wessman i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersöka varför det vid upphandling av
IT system ofta åberopas att endast ett visst företag kan leverera upphandlingsföremålet, vilket gör att upphandlingen inte kan konkurrensutsättas.

Till projektet har knutits en referensgrupp som har bestått av
Björn Lundell (Högskolan i Skövde), Daniel Melin (Kammarkollegiet), Niklas Fyhr (Almega).

Från Konkurrensverket har Henrik Grönberg, Mathias Lassinantti Jansson, Staffan
Martinsson, och Joakim Wallenklint deltagit.

Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Stockholm, mars 2013
Dan Sjöblom
Generaldirektör"­

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Fleminggatan 7, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Elina Wikström
E-post: elina.wikstrom@sinf.se
Telefon: 0708-56 99 53