Artiklar/Pressinfo

Många företag diskriminerar fortfarande Open Source Stellungsnahme - Sicherer und kostengünstiger IT-Betrieb – rechtliche Rahmenbedingungen für das Outsourcing ”Öppen källkod är nyckeln för Europa i nästa digitaliseringsvåg” Remissvar till IT-driftsutredningen EU-studie: Open source kommer förstärka EUs ekonomi och öka den digital självständigheten Linux fyller 30 år! Yttrande över delbetänkandet Säker och kostnads- effektiv it-drift Open Source Sweden applåderar E-legitimationsnämnden Videosändning från internetdagarna 2017 Bitcraze skapar unikt positioneringssystem för minidrönare med öppen programvara Computer Sweden: Digitaliseringsministern - Så ska Sverige göra comeback som it-nation ComputerSweden: Därför omfamnar svenska industriföretag öppen källkod Mehmet Kaplan, IT-minister: Öppen Källkod och öppna standarder är det självklara valet! VW använde hemlig (stängd) kod för att luras Varför använda Open Source? En studie om forks (Lundell) Rapport om inlåsningseffeklter. IBM går Openstack Öppna Standarder i Storbrittanien Microsoft lobbar för att begränsa öppen standard Open Source Sweden på Almedalen 2012 Vad är en öppen standard? säger ISO Intressant analys om upphandling "the OFE Monitoring Report" Open Standards: Open Opportunities Flexibility and efficiency in Government IT EU: När är en standard öppen Kommentar om Open Source och TCO Hur ser det ut i offentlig Sverige? 50% använder Open Source (Gartner) OSS i IT-Standardiseringsrådet Dags att lägga ner Internet Explorer? (IDG artikel) OSS guidelines (PDF, 732.6 kB) Artikel från EU om Rikspolisstyrelen i Sverige Microsoft medger brott mot GPL i källkod i Windows 7 (extern länk) Om öppenhet i Europa - Computerworld (blogg på engelska) (IDG) Vita huset byter plattform till Open Source (IDG:) Regeringens rapport om öppen källkod sågas av Microsoft [länk] eDelegationen IDG.se artikel om eDelegationen [länk]

Öppna Standarder i Storbrittanien

Nu har UK Gov släppt den länge efterfrågade rapporten om öppna standarder. Nedan finns länkar och några förklaringar.

Nu har UK Gov släppt den länge efterfrågade rapporten om öppna standarder:

­­http://www.cabinetoffice.gov.uk/news/government-bodies-must-comply-open-standards-principles

Här är ett viktigt dokument:
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/Open-Standards-Principles-FINAL.pdf ­

Se sidan 26-27 i detta dokument där det finns en definition av öppna standarder och speciellt denna del är intressant: "Rights essential to implementation of the standard, and for interfacing with other implementations which have adopted that same standard, are licensed on a royalty free basis that is compatible with both open source [defined as OSI approved, KG], and proprietary licensed solutions. These rights should be irrevocable unless there is a breach of license conditions."

Mitt initiala intryck (utan att ha hunnit analysera detta närmare) är ändå att detta ser ganska bra ut... Här är en underliggande rapport för dagens förslag som baseras på en review av de ursprungliga hundratals reviewkommentarerna (och möten där detta diskuterats) samt synpunkter på två olika utkast av denna rapport:

http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/Review-of-the-Evidence_CIPPM.pdf

Här finns en sammanfattning från BBC:
http://www.bbc.co.uk/news/technology-20178175

Björn ­Lundell­

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Fleminggatan 7, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Elina Wikström
E-post: elina.wikstrom@sinf.se
Telefon: 0708-56 99 53