Styrelsen

Föreningens styrelse består efter föreningstämma 2018 av:

Ordförande
Björn Lundell, Forskare vid Högskolan i Skövde, e-post: bjorn.lundell@his.se

Styrelsemedlemmar
Jonas Feist, vice ordf, Redbrigde AB, e-post: jonas.feist@redbridge.se
Hillar Loor, imCode Partner AB, e-post: hillar@imcode.com
Tomas Gustavsson, PrimeKey, e-post: tomas@primekey.se
Jonas Bosson, konsult, e-post: jonas@illuminet.se 
Magnus Eriksson, Forefront Consulting Group, epost: magnus.eriksson@ffcg.se
Tony Nicolaides, RedPill Linpro, e-post: tony.nicolaides@redpill-linpro.com
Pirayeh Navaei, MSC Solutions AB, e-post: pirayeh.navaei@msc.se
Henrik Rydmark, RedHat AB, hrydmark@redhat.com


Suppleanter
Crister Karlén, imCode Partner AB, e-post: crister@imcode.com
Erik Lönroth, Scania, e-post: erik.lonroth@scania.com
Fabian von Tiedemann, e-post: fabian.von.tiedemann@wunderkraut.se

Valberedning 
Magnus Eriksson, Forefront Consulting Group, epost: magnus.eriksson@ffcg.se
Jonas Feist, vice ordf, Redbrigde AB, e-post: jonas.feist@redbridge.se

Revisor
Niklas Helms, Helms Redovisningsbyrå


 


Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Elina Wikström
E-post: elina.wikstrom@sinf.se
Telefon: 0708-56 99 53