Kontakt

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige
Open Source Sweden

Organisationsnummer: 802436-9616

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata, 31 Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh

Webb: www.opensourcesweden.org
E-post: Peter.Bergh@sinf.se

Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)