Kalendarium

1 oktober 2020

Open Source och säkerhetskritiska system

[Föreläsning]
Näringspunkten, Fleminggatan 7, Stockholm
Eftermiddag

Medlemsmöte på Näringspunkten

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)