Kalendarium

16 januari 2020

Medlemsmöte

[Föreläsning]
SINF, Fleminggatan 7, Stockholm
14.00-17.00
Boka tiden - mer info kommer.

Lite om innehållet bl a:

”Vilka utmaningar är viktigast att adressera under det närmaste året för att stimulera en innovativ marknad som
ger medlemsföretagen stärkta möjligheter att utveckla och tillhandahålla lösningar som baseras på öppen programvara och öppna standarder?”

"Vad är de stora utmaningarna?"

"Förändrade förutsättningar för branschens aktörer (i ett historiskt perspektiv)"

Ytterligare frågor går utmärkt att ta upp. 

Definitivt program kommer senare.

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)