Kalendarium

19 augusti 2019

Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder

[Konferens]
Högskolan i Skövde (G-huset)
09:15-16:30 (registrering från 08:45)
Välkommen till konferensen "Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder" den 19 augusti 2019. Konferensen behandlar hur olika aktörers (EU, nationer, myndigheter, företag, offentliga organisationer, enskilda, etc.) agerande möjliggör och stimulerar en innovativ och hållbar digitalisering.

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)