Kalendarium

20 september 2018

Välkommen till att möta David Hook och höra mer om The Bouncy Castle

[Föreläsning]
Open Source Swedens kansli, Näringspunkten, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm
10:00-12.00

"The Perils and Pitfalls of Open Source – a Bouncy Castle Perspective".
Ett samarbete mellan Open Source Sweden och PrimeKey Solutions AB

Om Bouncy Castle:
Bouncy Castle är idag det mest använda biblioteket för krypto i Javavärlden, och finns även för programmetingsspråket C#.
Projektet har funnits i mer än 20 år och används idag både i stora kritiska affärsapplikationer, inom telekom, myndigheter, finans och alla andra industrier som använder java.

Bouncy Castle är den modul som används av Android för krypto och används därmed på miljarder olika enheter. En FIPS-certifiering av krypto APIern har nyligen slutförts så de kan användas av myndigheter, i USA och resten av världen, som kräver certifierad mjukvara. Kort sagt kan man säga att Bouncy Castle är "OpenSSL för Java".

Bouncy Castle har sitt ursprung i Australien och drivs idag i form av en stiftelse, samt ett kommersiellt företag som erbjuder support- och konsulttjänster. Bouncy Castle är ett av de projekt som verkligen gjort skillnad i världen tack vara sitt bidrag inom open source.
 
Om David Hook:
David Hook är en av grundarna och utvecklarna av open source kryptoprojektet Bouncy Castle. Han har även lett den nyligen slutförda FIPS-certifieringen av Bouncy Castle-APIerna i Java och C#.

David har arbetat med kryptering och säkerhet sedan 90-talet, har skrivit böcker i ämnet, och arbetar nu med ett konsultföretag tillsammans med andra Bouncy Castle-utvecklare för att stödja användare och den fortgående utvecklingen av projektet.
 
Kaffe finns från 9:30

Pris: Deltagandet är utan kostnad för medlemmar. Anmäler du dig och uteblir utan att meddela detta senast tre dagar innan fakturerar Open Source Sweden 250 kr per person. Antalet deltagare är begränsat.
 
Vill du äta lunch på plats efter seminariet så meddelar du detta i anmälan.
Lunch faktureras med 170 kr + moms i efterhand.
 
Anmäl dig senast den 12 september till: Peter.Bergh@sinf.se

Välkommen
 
Björn Lundell/Ordförande Open Source Sweden
Peter Bergh /Branschansvarig

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)