Kalendarium

25 januari 2018

Svensk offentlig sektors digitalisering med erfarenheter från Estland

[Föreläsning]
Näringspunkten, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm
13.30 - 16.30

Välkommen till ett möte om svensk offentlig sektors digitalisering med erfarenheter från Estland

Torsdagen den 25:e januari 13.30-16:30

BaltSoftJointNetwork är ett internationellt projekt som Open Source Sweden är delaktig i. Projektet tar sikte på internationell samverkan mellan den estniska staten, ett antal kommuner i Holland, en NGO (Non Governmental Organisation) i Ukraina och utvecklare i Sverige. Projektet vill skapa ett nätverk och en modell för gemensam utveckling av offentlig programvara för digital demokrati och transparens, baserad på öppen källkod.

Med anledning av projektet bjuder vi in till ett möte om svensk offentlig sektors digitalisering med erfarenheter från Estland
 

Program

13.30 -14.30 Erfarenheter av interoperabilitet och digitalisering av offentlig sektor i Estland
Henri Pook – Chef för samordningsinstitutet kommunal IT - utveckling, Estland

14.30- 15.30 Digitalisering av Sverige – Svenska utmaningar för en effektivare administration
Jan Gulliksen - professor i Människa-datorinteraktion KTH samt medlem av Digitaliseringsrådet

15.30 – 16.00 BaltSoftJointNetwork - Östersjöregionens Nätverk för Gemensam Förvaltning och Utveckling av Öppen Mjukvara för Digital Demokrati. Hillar Loor - VD imCode Partner AB

16.00-16.30 Frågestund

16:30 - Mingel


Datum: Torsdagen den 25:e januari
Tid: 13.30-16.30
Plats: Open Source Swedens kansli,
Näringspunkten, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm

Pris:
Deltagandet är utan kostnad för medlemmar och gäster. Anmäler du dig och uteblir utan att meddela detta senast tre dagar
innan fakturerar Open Source Sweden 250 kr per person. Antalet deltagare är begränsat.
Anmäl dig senast den 18 januari till: peter.bergh@sinf.se

Välkommen!

Björn Lundell/Ordförande Open Source Sweden
Peter Bergh /Branschansvarig

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)