Rapport om inlåsningseffekter vid offentlig upphandling

Konkurrensverket har gett jur dr Richard Wessman i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersöka varför det vid upphandling av IT system ofta åberopas att endast ett visst företag kan leverera upphandlingsföremålet, vilket gör att upphandlingen inte kan konkurrensutsättas.

Läs rapporten här!

 

­Ur rapportens förord:

"I Konkurrensverkets uppdrag ingår att främja forskning på konkurrens och upphandlingsområdet.

Konkurrensverket har gett jur dr Richard Wessman i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersöka varför det vid upphandling av
IT system ofta åberopas att endast ett visst företag kan leverera upphandlingsföremålet, vilket gör att upphandlingen inte kan konkurrensutsättas.

Till projektet har knutits en referensgrupp som har bestått av
Björn Lundell (Högskolan i Skövde), Daniel Melin (Kammarkollegiet), Niklas Fyhr (Almega).

Från Konkurrensverket har Henrik Grönberg, Mathias Lassinantti Jansson, Staffan
Martinsson, och Joakim Wallenklint deltagit.

Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Stockholm, mars 2013
Dan Sjöblom
Generaldirektör"­

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)