Open Source Sweden på Almedalen 2012

Under Almedalsveckan 2012 kommer Open Source Sweden att genomföra ett seminarium om Öppen Källkod och offentlig sektor under torsdagen den 5/7 2012 kl: 13:00 - 14:3, plats: Björkanderska Magasinet.

Nedanstående innehåll är preliminärt:

Öppenhet och transparens som begrepp - framsteg och motstånd inom IT för offentlig sektor

Medverkan­de

Göran Westerlund, IT-chef i Alingsås kommun, ordförande i KIVOS

Björn Lundell, Bitr Professor, Högskolan i Skövde

Hillar Loor, vice ordf OSS, moderator

Sammanfattning

Öppna standarder och öppen källkod inom offentlig sektor kan ge stora vinster vad gäller utvecklingshastighet och kostnader. Seminariet ger exempel från Sveriges kommuner och visar resultat inom aktuell forskning om bla IT-användning inom Sveriges gymnasie- och grundskolor.

Beskrivning

Med öppen programvara och öppna standarder stimuleras innovation och utveckling av ny kunskap, samtidigt som organisationer kan undvika olika former av inlåsning som hindrar kompetensutvecklingen. Detta seminarium behandlar hur öppen programvara och öppna standarder används i olika sammanhang.

Seminariet har 2 huvudpunkter:

Användning av Open Source inom kommuners verksamhet (Göran Westerlund)

Resultat från aktuell forskning som undersökt IT-användning i Sveriges gymnasie- och grundskolor (Björn Lundell)

Länk till Almedalskalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11508


 

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)