Intressant analys: upphandling "the OFE Monitoring Report"

En rapport från OpenForum Europe om­ IT upphanding inom öppen källkod i Europa i allmänhet och Polen i synnerhet.

Rapporten handlar om hur upphandling i offentlig sektor ofta sker mot ett specifikt varumärke, vilket i princip inte är tillåtet enligt europeisk lagstiftning.

"Overall, the OFE Monitoring Report found that 16 percent of IT tenders issued in the final three months of 2011 made specific reference to a supplier's trademark. This is an increase from 13 percent recorded in a similar OFE monitoring report published six months earlier."

"Public procurement accounts for nearly 20 percent of the EU's gross domestic product – around 2.2 trillion euros, according to Eurostat figures from 2009. By specifying one preferred supplier public bodies are inadvertently helping dominant firms maintain their stranglehold on markets to the detriment of smaller competitors."

Läs mer här (sammandrag):
http://openforumeurope.org/press-room/press-releases/OFE%20Procurement%20Monitoring%20PR%20Feb13%202012.pdf

 

Hel rapporten finns här:
http://openforumeurope.org/press-room/press-releases/Procurement%20Monitoring%20Report%20Feb%202012_FINAL.pdf


Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)