Open Standards: Open OpportunitiesFlexibility and efficiency in Government IT

I Storbritannien pågår just nu genomlysning av/konsultation kring öppna standarder i offentlig verksamhet, som stänger 1/5 2012. Alla som vill kan lämna synpunkter.
The cost of the Government’s IT is currently too high and needs to be reduced. There is a lack of market diversity in existing government contracts. A more diverse market and level-playing field for access to government IT contracts is needed to improve competition, reduce cost and improve public service outcomes.....

Läs mer här:
https://update.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/open-standards-open-opportunities-flexibility-and-efficiency-government-it

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)