Hur ser det ut i offentlig Sverige?

I en engelskspråkig artikel i "The European Journal of ePractice" ställer Björn Lundell frågan: Är det rimligt att kräva att enskilda personer och/eller företag måste köpa specifik programvara för att kunna kommunicera med en offentlig insitution?

Läs sammanfattningen här:
http://www.epractice.eu/en/document/5290101

Hämta den fylla texten (pdf) här:
http://www.epractice.eu/files/European%20Journal%20epractice%20Volume%2012_6.pdf

(2011-03-21 / HL)

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)