50% använder Open Source

I en studie från Gartner visar det sig att mer än 50% av de tillfrågade organisationerna har en Öppen Källkodsstrategi som en del av deras IT -strategi.
1/3 hänvisade till fördelar med flexibilitet, ökad innovation, kortare utvecklingstider och snabbare upphandlingsprocesser, som en orsak till att använda Öppen Källkod.

Källa: Executive Report 17/2 2011 (IDG)

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)