eDelegationen

Föreningen Open Source Sweden har varit remissinstans för statens arbete med eDelegationen. eDelegationen har startats med Regeringens direktiv:

[Ur direktivet] "För att stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning har regeringen beslutat om att inrätta en delegation för e-förvaltning."

Föreningens arbete med remissen till delegationen har inneburit att vi starkt betonat vikten av öppenhet avseende såväl öppen källkod som öppna standarder. eDelegationen har nu kommit med sitt första betänkande.

Ett citat från eDelegationens webbplats, ut betänkandet:

"Myndigheterna ska i första hand välja öppna standarder och alltid överväga öppen programvara"

Läs hela betänkandet här:

http://www.edelegationen.se/betankande/tredje-generationens-e-forvaltning

Föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige

Kansli:
SINF - Svensk Industriförening
Klara Norra Kyrkogata 31, Box 22307, S-104 22 Stockholm

Handläggare: Peter Bergh
E-post: peter.bergh@sinf.se
Info-telefon: 08-440 11 85 (tel) 08-440 11 71 (fax)